ຊາຍສອງຄົນຖືກລຸມຕີທີ່ຮ້ານບັນເທີງແຫ່ງໜື່ງ

ທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງໃນການຕັດສິນບັນຫາ ສ່ວນຜູ້ທີ່ມັກໄປສະຖານທີ່ບັນເທີງນັ້ນກໍ່ຂໍໃຫ້ໄປແບບສັນຕິ ໃຫ້ກຽດສະຖານທີ່ບໍ່ຄວນມີເລື້ອງມີລາວກັນ ເພາະຖ້າມີເລື້ອງນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເດືອດຮ້ອນຕົນເອງແລ້ວ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເດືອດຮ້ອນນຳອີກດ້ວຍ, ເກີດເຫດປ້ອງກັນສັງສອນຢ່າງໂຫດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນສະຖານບັນເທີງແຫ່ງໜຶ່ງ ລຸມຕີຊາຍສອງຄົນ ຈົນລົ້ມລົງກັບພື້ນຄາຮ້ານ ສ່ວນສາເຫດ ແລະທີ່ເກິດເຫດການແບບນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນວ່າຕົ້ນປາຍສາເຫດເກີດຈາກຫັຍງ

ຖ້າມີລາຍງານຕື່ມ ພວກເຮົາຈະລາຍງານໃຫ້ຊາບຕື່ມໃນພາຍຫຼັງ ສ່ວນສະຖານທີ່ເກີດເຫດນັ້ນແມ່ນ ເຫດເກີດທີ່ບ້ານຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ , ມີຫຍັງກາຄ່ອຍເວົ້າຄ່ອຍຈາກັນເດີ່ພີນ້ອງເອີຍ.ບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງໃນການຕັດສິນບັນຫາ ສ່ວນຜູ້ທີ່ມັກໄປສະຖານທີ່ບັນເທີງນັ້ນກໍ່ຂໍໃຫ້ໄປແບບສັນຕິ ໃຫ້ກຽດສະຖານທີ່ບໍ່ຄວນມີເລື້ອງມີລາວກັນ ເພາະຖ້າມີເລື້ອງນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເດືອດຮ້ອນຕົນເອງແລ້ວ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເດືອດຮ້ອນນຳອີກດ້ວຍ