ກີນເຫຼົ້າບອງຢາສູດຂີ້ຄັນຄາກສຸດທ້າຍເສຍຊີວິດ 2 ຄົນທີ່ປະເທດໄທ

ແພດໄດ້ເຜີຍວ່າພິດຈາກຄັນຄາກ ອອກລິດທຳລາຍລະບົບຫົວໃຈເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ຫ້າມຮັບປະທານເດັດຂາດເຊັ່ນດຽວກັບ ແມງງອດ ແລະ ແມງມູມ ບໍ່ມີຢາຕ້ານພິດໂດຍກົງຍີ່ງກິນກັບເຫຼົ້າພິດແຮງດູດຊືມເຂົ້າຮ່າງກາຍໄວຂື້ນ. ຈາກການສອບຖາມຊາວບ້ານກ່ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະນຳຄົນເຈັບສົ່ງໂຮງໝໍ ທັງໝົດໄດ້ໄປຊື້ເຫຼົາດອງຢານຳຊາຍຄົນໜື່ງ ອາຍຸ 52 ປີ ໂດຍຊາຍດັ່ງກ່າວບອກວ່າ

ຕົນເອງໄດ້ສູດເຫຼົ້າດອງຢາໃໝ່ ດື່ມແລ້ວມີກຳລັງ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານພາກັນຊື້ໄປກິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈົນລ່າສຸດຕອນເຊົ້າ ມີຊາວບ້ານກິນຢາດອງເຂົ້າໄປເກີດອາການແຂນຂາຊາ ໝົດແຮງ ແລ້ວກໍ່ຮາກອອກມາເປັນເລືອດ ຈົນຕ້ອງໄດ້ນຳໄປໂຮງໝໍ ຊຶ່ງລວມມີ 12​ ລາຍເຂົ້າຮັກສາຢູ່ຫ້ອງໄອຊີຢູ ແລະ ຕອນນີ້ຮູ້ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 2 ລາຍ ເປັນຍິງ 1 ຊາຍ 1,

ກິນເຫຼົ້າດອງຢາຄັນຄາກສູດໃຫມ່ເຖີງກັບຊ໋ອກໝົດສະຕິ ຫາມສົ່ງໂຮງໝໍ 12 ຄົນ ເສຍຊີວິດແລ້ວ 2 ຄົນ. ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ຕຳຫຼວດ ຈັງວັດ ຊົນບູລີ ຮັບແຈ້ງຈາກຊາວບ້ານວ່າມີຊາວບ້ານຈຳນວນຫຼາຍຄົນດື່ມເຫຼົ້າດອງຢາຄັນຄາກ ຖືກຫາມສົ່ງໂຮງໝໍລວມ 12 ລາຍ ຈື່ງເຂົ້າໄປກວດສອບໃນທີ່ເກີດເຫດເປັນບ້ານ

ສະຖາພອນ ໝູ່ 3 ຕຳບົນສະເມັດ ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດຊົນບູລີ ເມື່ອໄປເຖິງເຫັນຊາວບ້ານອອກມາເບີ່ງເຫດການ ແລະ ຊາບວ່າທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ມູນນິທິໄດ້ນຳສົ່ງຄົນເຈັບສົ່ງໂຮງໝໍ ເປັນຊາຍ 9 ແລະ ຍິງ 3 ຄົນ