ລະວັງແກ້ງຂີ້ຕົວະຍົວະຫລອກລວງຂ້າມຊາດ

ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2020 ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກຜູ່ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ບອກວ່າ “ສະບາຍດີ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທົ່ວທຸກມຸມມື້ນີ້ມີເລື້ອງຊິອອກມາເຕືອນ ໃຫ້ມີສະຕິ ລະວັງຕົວເລື້ອງຄວາມຄິດ ໃດ້ມີພວກ ແກ້ງຂີ້ຕົວະຍົວະ ຫລອກລວງຂ້າມຊາດອອກມາ ຫາກີນທາງໂລກ ອອນລາຍ ອີກແລ້ວ

ໂດຍມັນອ້າງອີ່ງ ວ່າມີອົງກອນໃຫຍ່ສາມາດອອກເງີນກູ້ຢືມທາງອອນລາຍກູ້ຢືມໂດຍບໍ່ມີ ສີ່ງຄ້ຳປະກັນ ສາມາດກູ້ຢືມແຕ່ 5,000 ໂດລາຫາ 1,000,000 ໂດລາການກູ້ຢືມໃຊ້ເວລາ 1 ປີ ຫາ 9 ປີ ສົ່ງຕົ້ນທືນກັບດອກເບັຍຄວບຄູ່ກັນໄປແຕ່ລະເດືອນວ່າຊັ້ນ

ດັ່ງນັ້ນຢ່າໄປຫລົງເຊື່ອມັນເດັດຂາດຖ້າບໍ່ຢາກຕົກເປັນເຫຍື່ອ ມັນມີຫມູ່ ຂ້ອຍຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງພວກມັນມາແລ້ວ ຫລາຍໆຄົນຖືພວກມັນຕົວະຍົວະ ໂອນເງີນໄປເສຍຄ່າລົງທະບຽນຈຳນວນ 189 ໂດລາແລ້ວຈະໃດ້ເງີນ

ຈຳນວນທີ່ເຮົາຕ້ອງການກູ້ຢືມໂດຍຢ່າງໄວວາ ຖ້າທ່ານເຫັນພາບ ພວກຕົ້ມຕຸນ ຕົວະຍົວະ ຫລອກລວງ ຂ້າມຊາດ ຈຳນວນນີ້ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໄປຄອມເມັ້ນພວກມັນຢ່າງເດັດຂາດອັນຕະລາຍ..ເຕືອນມາດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ”