ກິນຜັກໝາກໄມ້ສີເຫລືອງປ້ອງກັນມະເຮັງໄດ້

ນັກຄົ້ນຄວ້າສະຫະລັດຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແນະ ນຳໃຫ້ແມ່ຍິງບໍລິໂພກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຫລາຍໆ ເພື່ອປ້ອງກັນມະເຮັງຂອງກະເພາະປັດສະວະ

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລາຍງານໃນວາລະສານ “ໂຄສະນາ” ວ່າຈາກການສຶກ ສາກັບແມ່ຍິງສູງອາຍຸ 185,885 ຄົນ ເປັນເວລານານເຖີງ 12.5 ປີໄດ້ພົບ, ວ່າຜູ້ທີ່ກິນໝາກໄມ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ຈະມີໂອກາດເປັນ ໂລກມະເຮັງກະເພາະປັດສະວະໄດ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ

ໂດຍຄົນທີ່ກິນໝາກໄມ້ສີ ເຫລືອງຈະປ້ອງກັນໂລກ ໄດ້ຫລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ກິນນ້ອຍ ທີ່ສຸດເຖີງຮ້ອຍລະ 52 ແລະ ຍັງພົບດ້ວຍວ່າແມ່ຍິງທີ່ກິນວິຕາມິນເອ ຊີ ແລະ ອີ ຫລາຍທີ່ສຸດ ກໍ່ເປັນໂລກມະເຮັງໄດ້ຍາກ ເຊັ່ນກັນ

ເສຍແຕ່ວ່າຜົນຂອງການສຶກສານີ້ ບໍ່ກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍເລີຍ ຫົວຫນ້ານັກວິໃຈແຈ້ງວ່າ ຈະພາຍາຍາມສຶກສາຕໍ່ໄປເປັນ ຫຍິງເຖີງເກີດລຳອຽງແບບນັ້ນ 👉ຝາກແຊຕໍ່ໃຫ້ເພື່ອນແນ່ເດີ້🙏🙏🙏