ຄະນະ​ພຣະ​ສົງ​ລາວເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຈາກ​ປະເທດ​ອີນເດຍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເກັບ​ຕົວ​ຢູ່​ສູນ​ຫລັກ​ 27

Continue reading ຄະນະ​ພຣະ​ສົງ​ລາວເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຈາກ​ປະເທດ​ອີນເດຍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເກັບ​ຕົວ​ຢູ່​ສູນ​ຫລັກ​ 27