ຈັບໂຈນລັກລົດຈັກເວັບໄທໄດ້ຖືກປະຊາຊົນລຸມປະຊາທັນ

ດ່ວນໆ ປະຊາຊົນຈັບໂຈນລັກລົດຈັກເວັບໄທ ທີ່ບ້ານດົງເຫັນ ສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 25/6/2020 ເວລາ 2 ໂມງ ກຸ່ມນັກສຶກສາປະມານ 4-5 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍ ເຈົ້າຂອງລົດ ໄດ້ລຸມປະຊາທັນ ແກ່ໂຈນລັກລົດ ເວັບໄທ ເຊິ່ງການປະຕິບັດການຂອງໂຈນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນລົ້ມເຫລວ . ໃນຄະນະທີ່ໂຈນກໍາລັງຂີ່ລົດທີ່ໂຈນລັກ ອອກມາຈາກປະຕູບ້ານພັກນັກສຶກສາ ບັງເອີນມີຄົນສົງໃສ ແລະເຈົ້າຂອງລົດກໍ່ອອກມາໃນຈັງຫວະນັ້ນພໍດີ,

ກຸ່ມນັກສຶກສາກໍ່ໃຊ້ວິທີປ້ອງໂຈນເຂົ້າແຈແລະ ລຸມປະຊາທັນໂຈນລົງຕໍ່ໜ້າປະຕູບ້ານພັກດັ່ງກ່າວ, ເຫດການຄັ້ງນີ້ແມ່ນເກີດທີ່ຫລັງຕະຫລາດຫລັກ 8 ເຊິ່ງມີການລາຍງານວ່າ ລົດເວັບໄທ ໄດ້ຖືກລັກຫລາຍທີ່ສຸດ, ໃນ 2-3 ອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍ່ໄດ້ມີລົດຈັກ ເວັບໄທ ຖືກລັກ 3 ຄັນ ອີງຕາມການລາຍງານ ຊື່ໂຈນນີ້ແມ່ນ ຄອນສະຫວັນ ອາຍຸ ປະມານ 18 ທີ່ມາອາໃສຢູ່ເມືອງໄກສອນ ໂດຍບໍ່ມີເຮື່ອນເປັນຫລັກແຫລ່ງ,

ແມ່ນການລັກລົດຈັກເປັນອາຊີບ ສະນັ້ນ ຂໍໃຫ້ບັນດາໝູ່ເພື່ອນ ເບິ່ງຮູບນີ້ໄວ້ ແລະຈື່ໜ້າຈໍາຕາໂຈນໄວ້ ເພື່ອປ້ອງການໄພຈາກການລັກຂະໂມຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີລົດຈັກ ເວັບໄທ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ຢ່າປະໝາດ ໂຈນຄູ່ມື້ມັນມີຂະບວນການ ຈັບໄດ້ຜູ້ນຶ່ງ ກໍ່ເໝືອນກັບທ່ານ ຕົບຍຸງໂຕນຶ່ງ ອີກບໍ່ນານມັນກໍ່ມີໂຕໃໝ່ອີກ.