ເພງ”ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ”ເວີຊັ້ນຜູ່ຍີງຮ້ອງມ່ວນໆ

ເພງ : ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ
Cover : N’Moukda Channel
Orliginal : Gx2
ຝາກທຸກຄົນຕິດຕາມແນ່ເດີ