ປະກາດຮັບແມ່ບ້ານແລະຜູ້ຊ່ວຍຄົວຈໍານວນຫຼາຍ

ຕ້ອງການຄົນທີ່ເຄີຍເປັນແມ່ບ້ານ ມາກ່ອນແລະເຄີຍມີປະສົບການ ມາກ່ອນແລະມີຄວາມອົດທົນໃນຫນ້າທີ່ວຽກງານ. ກິນຢູ່ນໍາບໍສັດ. ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ: 6,700-10,000 ບາດ ຫຼື ປະມານ 2,130,600 – 3,200,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ . ສ່ວນຄົນບໍ່ຮູ້ພາສາຈີນແມ່ນ 6,300 ບາດ/ເດືອນ, ສວນຄົນຮູ້ພາສາຈີນ ແລະ ຫລີ້ນຄອມໄດ້ ເງີນເດືອນແມ່ນ 3,200-4,700 ຢວນ/ເດືອນ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 4,160,000 – 6,110,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ສະຖານທີ່ແມ່ນ: ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເບີຕິດຕໍ່ ສົນໃຈຕິດຕໍ່: +856 20 52396433 ຫລຶ ຕິດຕໍ່ຜູ້ປະກາດໄດ້ທີ່ເຟສບຸກທີ່ມີຊື່ວ່າ 夏天美 ປະກາດ ຮັບພະນັກງານແມ່ບ້ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວຈໍານວນຫຼາຍ