ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ເຮືອນປະຊາຊົນໄຟລຸກບັກແຮງໆ

ຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດໃນການໄໝ້ຄັ້ງນີ້ ຄາດວ່າໜ້າຈະແມ່ນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໃນພາຍຫຼັງ) ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ເຮືອນ ປະຊາຊົນ ບ້ານສະພານທອງ(ເຂດໂຮງໝໍ 103) ເຊິ່ງເປັນເຮືອນ 2 ຊັ້ນ , ບໍ່ຮອດ 20 ນາທີ ໄໝ້ກ້ຽງໝົດຫຼັງ. ນະຄອນຫຼວງວຽງລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2020