ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢ້ຽມຢາມ ໂຮງໝໍຈຳປາສັກ

ການລົງຢຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ທ່ານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ລົງເບີ່ງອາຄານຫ້ອງນອນຄົນເຈັບຢູ່ຂະແໜງການຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງໝໍ ພ້ອມທັງໂອ້ລົມໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຄົນເຈັບທີ່ເຂົ້ານອນປີ່ນປົວ ແລະ ໄດ້ມອບງົບປະມານຈຳນວນໜື່ງເພື່ອບູລະນະສ້ອມແປງ ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ ຕື່ມອີກ.

ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2020 ເວລາ 15 ໂມງ 30 ນາທີ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍຈຳປາສັກ. ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ

ໃນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງຈຳປາສັກ ເຊິ່ງເປັນໂຮງໝໍພາກ ຂອງສປປ ລາວ ມີບັນຫາຄົນເຈັບລົ້ນໂຮງໝໍເລື້ອຍໆ ອາຄານຮອງຮັບຄົນເຈັບບໍ່ພຽງພໍ.