ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດເປັນຄົນຈີນໄລ່ແມ່ຄ້າໃຫ້ອອກໄປ

ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020​ ມີເຫດຄົນຈີນໄລ່ຄົນລາວບໍ່ໃຫ້ຂາຍເຄື່ອງ ທີ່ຕະຫຼາດ ຮາວຮຸ້ນລາວ ບ້ານມຸງຄຸນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດຮາວຮຸ້ນລາວ ຊຶ່ງເປັນຄົນຈີນ(ຜູ້ຊາຍນຸ່ງເສື້ອສີຂາວ) ບໍ່ພໍໃຈ ທີ່ ແມ່ຄ້າ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ວາງຂາຍເຄື່ອງຫຼາຍກິນພື້ນທີ່ ຈຶ່ງໄລ່ແມ່ຄ້າໃຫ້ອອກໄປທັນທີ

ຝ່າຍແມ່ຄ້າໄດ້ອ້ອນວອນຂໍມ້ຽນເຄື່ອງກ່ອນ ເລີຍເກີດຂຶ້ນສຽງຮ້ອງສຽງດັງຖຽງກັນ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປຝາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປກວດສອບເບິ່ງຕື່ມ. ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງກວດສອບ ຊີ້ແຈງເລື່ອງນີ້ດ້ວຍ ນີ້ຄືປະເທດລາວ ຂ້ອຍຮັກປະເທດລາວ ໃຜຜິດໃຜຖືກກໍ່ຂໍໃຫ້ເວົ້າໄປຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງເດີເຈົ້າ