ພໍ່ແມ່ຖີ້ມເດັກນ້ອຍສອງອ້າຍນ້ອງໃຫ້ຢູ່ຢ່າງດຽວດາຍ

ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2020 ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພ ເຂົ້າກວດສອບສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງເດັກຊາຍນ້ອຍ 2 ຄົນ ອາຍຸ 6 ປີ ແລະ 3 ປີ ສອງອ້າຍນ້ອງທີ່ຖືກແມ່ຖິ້ມໃຫ້ຢູ່ເຮືອນຕາມລຳພັງ ອາໄສຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຊ່ວຍກັນປ້ອນເຂົ້າປ້ອນນ້ຳ ແລະ ເອົາເຂົ້າໜົມມາໃຫ້ກິນດ້ວຍຄວາມສົງສານ.

ໂດຍທີມກູ້ໄພໄດ້ນຳເຂົ້າໜົມນົມ ເຂົ້າສານເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມເດັກນ້ອຍ ປາກົດວ່າລະຫວ່າງຕອນລົງຈາກລົດນັ້ນ ຜູ້ເປັນອ້າຍໄດ້ນັ່ງກອດນ້ອງຢ່າງໜ້າສົງສານ ເພາະເຫັນຄົນລົງມາຈາກລົດຕູ້ຫຼາຍໆຄົນ ຈຶ່ງຢ້ານວ່າຈະມີຄົນຈັບນ້ອງໄປ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງຊ່ວຍກັນປອບຂວັນ

ທັງນີ້ພົບເດັກໆໂຕເລັກກ່ອນປົກກະຕິ ຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມ ຕາເຫຼືອງໆ ເຊື່ອວ່າເກີດຈາກຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານມານານ. ສອບຖາມນຳຊາວບ້ານຮູ້ວ່າ ເດັກໆແມ່ນຖືກແມ່ນຳມາພັກອາໄສຢູ່ທີກະທ່ອມຂອງໄທບ້ານເປັນເວລາ 2-3 ເດືອນແລ້ວ

ຊາວບ້ານເຫັນກໍ່ສົງສານພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເລືອ ເຊິ່ງແມ່ເດັກຄືຈະລ້ຽງບໍ່ໄຫວຈຶ່ງໄດໜີໄປ ຢາກໃຫ້ມີໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍໃຫ້ມີທີ່ຢູ່ຢ່າງປອດໄພທີ່ ຈັງຫວັດຕຣັງ ປະເທດໄທ