ແຊກັນສະນັ່ນໂຊຊຽວວ່າຄູທຳຮ້າຍນັກຮຽນແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່??

ກະລຸນາໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຮັບຊົມດ້ວຍ, ໄດ້ຍີນຂ່າວວ່າມີເຫດຄູຕີນັກຮຽນບາດເຈັບຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ທີ່ມາວ່າຄູບອກໃຫ້ນັກຮຽນໄປທຳຄວາມສະອາດອະນາໄມແຕ່ນັກຮຽນເຮັດບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈເລີຍຖືກຄູຕີແຕ່ກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່??

ຫຼືືເປັນພຽງການສ້າງກະແສຂອງຄົນບາງກຸ່ມເທົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ກັບວົງການຄູ ຫຼືອາດເປັນການນຳພາບນັກຮຽນທີ່ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຈາກການຂີ່ລົດຖີບລົ້ມມາໃສ່ເພື່ອສ້າງກະແສຫຼືບໍ່??ອັນນີ້ກໍ່ບໍ່ຮູ້ຄືກັນ??

ເຊີ່ງສຳນັກຂ່າວອອນລາຍຫຼາຍເພຈໄດ້ແຊກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍມື້ຄືນນີ້ວ່າເຫດເກີດຢູ່ ບ້ານໂນນສະອາດ ເມືອງບາຈຽງ ແຂວງຈຳປາສັກ​ ວັນທີ່ 24/12/2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຫາວ່າເລື່ອງນີ້ແມ່ນຄວາມຈີງແທ້ຫຼືບໍ່??

ແຕ່ຖ້າແມ່ນຄວາມຈີງແທ້ກໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການສ່ອງແສງແລະປັບປຸງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປາໂຕດຽວເນົ່າໝົດຂ້ອງ, ແຕ່ຖ້າບໍ່ແມ່ນຄວາມຈີງກໍ່ຄວນໄດ້ອອກມາຊີແຈງເພີ່ມເຕີມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈຜິດໃນວົງການການສືກສາ