ຂື້ນກັບລົດແຕ່ລະປະເພດລາຄາທາງດ່ວນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ

ລົດຕູ້ລົດບັນທຸກໜັກ 5-10 ອັນນີ້ແມ່ນໄລ່ 1.400 ກີບ/ກລ ໄປກັບ ປະມານ 308.000 ກີບ ຖາມວ່າແພງບໍ່ ມັນກະແພງສຳລັບຄົນເງິນເດືອນບໍ່ຫລາຍ ຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ ຄວນຈະປັບລາຄາບໍ່ໃຫ້ຫ່າງກັນຫລາຍປານນີ້ ແຕ່ຖາມວ່າຄຸ້ມບໍ່ ມັນກະຄຸ້ມຢູ່ ເພາະບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາຫລາຍ ບໍ່ເສຍຊ່ວງລ່າງລົດ ບໍ່ເສຍນ້ຳມັນຫລາຍ ເປັນຈັງໃດ ໃຜໄປມາແລ້ວ ເອົາມາເລົ່າປະສົບການໃຫ້ຟັງແນ່, ເພື່ອໃຜທີ່ກຳລັງຈະໄປລອງທາງດ່ວນ ເອົາລາຄາມາໃຫ້ເບິ່ງ

ເຫັນຫຼາຍຄົນສະເລຍວ່າ ມີ 8 ດ່ານເກັບເງິນ ສະເລຍດ່ານລະ 8.000 ກີບ ແຕ່ທີ່ຈິ່ງແລ້ວ ລາຄາແມ່ນໄລ່ຕາມນ້ຳໜັກຂອງລົດລົດເປັນຫຼັກ ເຊັນວ່າ ລົດເບົາລົດເກັງລົດກະບະບາງລຸ້ນ ທີ່ນ້ຳຫນັກບໍ່ເກີນ 2 ໂຕ້ນ ແມ່ນ 600 ກີບ/ກລ ໄປກັບ ປະມານ 132.000 ກີບ, ລົດກະບະລົດບັນທຸກ 2-5 ໂຕ້ນ ລົດກະບະສ່ວນຫລາຍ ນ້ຳໜັກເລີ້ມຕົ້ນກະ 2 ໂຕ້ນແລ້ວ ອັນນີ້ແມ່ນໄລ່ 1.000 ກີບ/ກລ ໄປກັບ ປະມານ 220.000 ກີບ