ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານໃຊ້ທຶນກໍ່ສ້າງຂອງກຸ່ມຊາວນາມີມູນ 176 ລ້ານກີບຂໍໃຫ້ສຳເລັດ

ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ແຕ່ວັນທີ 13 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ປັດຈຸມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 85 % ຂອງໜ້າວຽກທັງໝົດ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃສ່ນາໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນາອ່າງ ບ້ານ ວຽງຄຳ ເມືອງຫຼາ ແຂວອຸດົມໄຊ ໂດຍແມ່ນທຶນກໍ່ສ້າງຂອງກຸ່ມ ຊາວນາເອງ ຈຳນວນ 18 ຄອບຄົວ ມີມູນຄ່າກໍ່ສ້າງ 176 ລ້ານກີບ.