ອີກແລ້ວຄົນລາວ 4 ຄົນຖືກຈັບຢູ່ຫວຽດນາມ

ທ້າຍເດືອນ ສີງຫາ 2020 ໃນຂະນະທີ່ທັງ 4 ຄົນກຳລັງພະຍາຍາມຂົນສົ່ງເຮໂຣອິນຈຳນວນ 10 ແທ່ງ ຈາກ ລາວ ເຂົ້າສູ່ ຫວຽດນາມ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງ ຫວຽດນາມ ຈັບໄດ້ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ແຂວງຫົວພັນ-ເຊີນລາ.
ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ຖືກຈັບທັງ 4 :

1. ທ້າວ ອາມົວ (ອາບີ), ເກີດປີ 2001.
2. ທ້າວ ອາຊາຍ, ເກີດປີ 2002.
3. ທ້າວ ອາວ້າ, ເກີດປີ 2001.
4. ທ້າວ ອາມົ້ວ, ເກີດປີ 2001
ທັງ 4 ເປັນຄົນ ເມືອງສົບເບົາ, ແຂວງຫົວພັນ.