ທີ່ລັດເຊຍພະນັກງານລັດຖະກອນສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະຖືກຍືດຊັບທັງຫມົດ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງລັດເຊຍຄົນໃດບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງໄດ້ວ່າ ຊັບສິນອັນໃດທີ່ໄດ້ມາດ້ວຍເງິນລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຊື້ເອົາໄດ້ ກໍຈະຖືກລັດຍືດເອົາທັງຫມົດ, ນີ້ຄືການປະຕິຮູບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ທ່ານ ປູຕິນ ເປັນຜູ້ວາງອອກມາ. ທ່ານປູຕີນມີທິດສະດີປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານລັດສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ມີຢູ່ສອງຮູບແບບ:

1) ລົງໂທດໃຫ້ຫນັກໆ
2) ບໍ່ມີບ່ອນໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນສົກກະປົກດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍອີງໃສ່ທິດສະດີດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເກີດມີຮ່າງກົດຫມາຍ 3 ສະບັບສະເຫນີຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນພິຈາລະນາແລ້ວ ແລະ ຈະມີບັນດານັກກົດຫມາຍຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ. ຊຶ່ງກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍຢ່າງເມື່ອທຽບ ໃສ່ກົດຫມາຍສະບັບນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນຄື:

• ເຖິງແມ່ນຈະອອກຈາກຫນ້າທີ່ຕໍາແຫນ່ງໄປແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີໂທດຢູ່. ພະນັກງານລັດທຸກຄົນຈະຖືກກວດສອບແມ່ນແຕ່ລາອອກຈາກຫນ້າທີ່ຕໍາແຫນ່ງແລ້ວກໍຕາມ. ທຸກສັນຍາການຊື້-ຂາຍ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ເຮືອນໍາທ່ຽວ, ລົດໃຫ່ຍ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ…ລ້ວນແຕ່ຈະຖືກສໍານັກງານໄອຍະການຕິດຕາມລາຄາ ແລະ ສົມທຽບໃສ່ລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງຄອບຄົວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. ການໃຫ້ສິນບົນ ຈະບໍ່ມີຄວາມຫມາຍອີກ. ຖ້າພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຫາກບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ລົດ, ເຮືອນ… ນັ້ນໄດ້ມາດ້ວຍລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວແທ້ໆ ກໍຈະຖືກຍືດເປັນຂອງແຜ່ນດິນ, ເວົ້າຢ່າງຫນຶ່ງ ກໍຫມາຍ ຄວາມວ່າ ທຸກຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ມາດ້ວຍການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະຖືກຍຶດທັງຫມົດ.
ຖ້າພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຫາກຈົງໃຈຂາຍ ຫຼື ທໍາລາຍຊັບສິນ ເພື່ອອໍາພາງ ລັດຈະຢຶດເອົາເງິນຄືນເທົ່າກັບມູນ ຄ່າຊັບສິນທີ່ຖືກຂາຍ ຫຼື ທໍາລາຍ ມາເປັນຂອງແຜ່ນດິນ.

3) ໃບບິນຢູ່ໃສ?
ອົງການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການນໍາກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງລັດ ມີສິດເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນ, ເລກບັນຊີ ແລະ ເງີນຝາກ…ຂອງທຸກຄົນ ແລະ ທຸການ ຈັດຕັ້ງທີ່ນອນຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານຂອງລັດເຊຍ. ນີ້ຄືມາດຕະການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວການເງິນຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

• ຫຼຸດຂັ້ນ, ຂອດຮ້ອງຟ້ອງລົງ, ປົກປ້ອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ.
ສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ພົບວ່າມີການທຸດຈະລິດ,ຂໍພຽງແຕ່ມີບົດລາຍງານ ແລະ ຄໍາໃຫ້ການຂອງຜູ້ ຕ້ອງຫາເທົ່ານັ້ນ ອົງການໄອຍະການກໍ່ສາມາດດໍາເນີນຄະດີໄດ້ທັນທີ, ອາຍຸຄວາມຄະດີ 3 ປີ ນັບແຕ່ມື້ມີການ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງເກີດຂຶ້ນ.
ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ້ອງຟ້ອງ ຈະບໍ່ຖືກວັກເວັ້ນຫນ້າທີ່ຕໍາແຫນ່ງ, ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກລັດ ແລະ ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປົກປ້ອງພະຍານ.

• ອາຍັດຊັບສິນການຈັດຄັ້ງທີ່ໃຫ້ສິນບົນ.
ອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ສິນບົນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈະຖືກຢຶດຊັບສິນສູງສຸດທົບ 100 ເທົ່າຂອງມູນຄ່າທີ່ໃຫ້ສິນບົນ. ກໍລະນີທີ່ການຈັດຕັ້ງນັ້ນບໍ່ມີຊັບສິນ, ບໍ່ມີເລກບັນຊີເງິນຝາກໃນທະນາຄານ ແມ່ນ ສານຈະເປັນຜູ້ຕິດສິນ.
ໃນຂະນະທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກົດຫມາຍຢູ່ນັ້ນ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນຢາກເພີ່ມລະດັບການປັບໃຫມຂຶ້ນ ແມ່ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງກົດຫມາຍຄືນໃຫມ່ໃຫ້ມີຄວາມເຫມາະສົມກວ່າເກົ່າ.
ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນລັດເຊຍ ທ່ານ Anton Getta ໃຫ້ຄໍາສັງເກດວ່າ ວິທີການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ຮູບການລົງໂທດທີ່ຫນັກຫນ່ວງຕໍ່ກັບບໍລິສັດທີ່ມີ ນິໄສມັກໃຫ້ສິນບົນ.