ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຂົ້າ-ອອກເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມຄຳ

ແຈ້ງການເລື່ອງ:ເປີດການ ເຂົ້າ-ອອກ ເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມຄຳ

1/ ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ຈະເຂົ້າ-ອອກ ເຂດເສດຖະກິດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທຸກໆຄັ້ງຕ້ອງແຈ້ງບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອຮັບຊາບ. (ສ່ວນພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍທີ່ມາຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດຈັດສັນຊົ່ວຄາວແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ການໂຈະມາຂາຍເຄື່ອງຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການສະບັບໃໝ່).

2/ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າ-ອອກແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຄວາມເຫັນດີ ຈາກຄະນະຄຸ້ນຄ້ອງສະພາບໍລິຫານ ຂສພຄ.
3/ ໃນໄລຍະເວລານີ້ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະກອນ ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງກ່ອນ .

4/ ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ອາໃສ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ໃນເຂດ ຕ້ອງມີສະຕິສູງຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດປອດອັກເສບ COVID-19 ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທຸກໆຄັ້ງເມື່ອອອກຈາກບ່ອນພັກອາໃສ.