ພົບຊາຍນັກຕົ້ມຕຸນຫຼອກຂາຍຢາພື້ນເມືອງປອມ

ທ້າຍເດືອນ ພືດສະພາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຊຣຕໍ່ເພືອເຕືອນໄພ)
ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າສູນເສຍເງີນໄປທັງຫມົດ 4,800 ບາດ
ໃຜພົບເຫັນໃຫ້ແຈ້ງນາຍບ້ານ

ມາຫລອກເອົາເງີນຄົນປ່ວຍເຊີງເປັນຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ
ເຖີງສະມາສິກທຸກທ່ານໃຫ້ລະວັງຊາຍຄົນນີ້ເຊີ່ງເປັນແກ້ງຕົ້ມຕຸນ

ທີອ້າງຕົວວ່າເປັນຫມໍຢາພື້ນເມືອງຂະເມນ
ທີເຮັດມາຈາກຂີ້ເລື່ອຍແລະຖ່ານໄຟປະສົມສີມັນ