ເພື່ອຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ສປປລາວລົງນາມສັນຍາເງິນກູ້ 20 ລ້ານໂດລາ

ບ້ວງທຶນດັ່ງກ່າວຍັງຈະຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງມື ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສາທາ ທີ່ເຮັດວຽກແນວໜ້າຕົວຈິງ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ການປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ສຳລັບກໍລະນີຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍດ້ານລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຕາມຫາຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ການສື່ສານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມພົວພັນໃນດ້ານອື່ນໆ.

ສຳລັບເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວເປັນການສະໜອງເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ກັບບ້ວງເງິນກູ້ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ມູນຄ່າ 12 ລ້ານໂດລາ ທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໄປແລ້ວໃຫ້ແກ່ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບອານຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວເອງຂອງບຸກຄະລາກອນການແພດ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ຊຸດເຄື່ອງກວດ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ລົດຮັບສົ່ງຄົນເຈັບ.

ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ສປປ ລາວ, ໄດ້ລົງນາມສັນຍາເງິນກູ້ເພີ່ມມູນຄ່າ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ສປປ ລາວໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ຢະຊູຊິ ເນກິຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າສຳນັກງານ ADB ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ຽວກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.