ຊາຍໃຈບຸນຊ່ວຍສາມແມ່ລູກທີ່ກຳລັງໝົດຫັວງໃນຊີວິດ

ຄົນດີໃນສັງຄົມ ຈົນເຮັດໃຫ້ແອດມິນກັ້ນນ້ຳຕາບໍ່ໄດ້…ຊ່ວຍແຊໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແມ່ຍິງທີ່ລ້ຽງລູກຕາມລຳພັງ. ເຫດການນີ້ເກີດຂື້ນທີ່ຕ່າງປະເທດ

ວີດີໂອ: ຕະຫລາດດາວເຮືອງ