ຊາວຫວຽດນາມເສຍຊີວິດ 39 ຄົນຈາກການລັກລອບເຂົ້າປະເທດອັງກິດ

ມື້ນີ້ 27/11/2019 ໄດ້ເອົາສົບມາເຖິິງຫວຽດນາມແລ້ວ ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳເອົາສົບກັບປະເທດນັ້ນ ລັດຖະບານເປັນຄົນຈ່າຍໝົດ. ຄົນຫວຽດນາມຈຳນວນ 39 ສົບ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ຢູ່ປະເທດອັງກິດ

ຍ້ອນລັກລອບເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍໃນໜຶ່ງເດືອນຜ່ານມານັ້ນ, ເຫັນພາບນີ້ແລ້ວຮູ້ສືກສົງສານຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໃນຄັ້ງນີ້ ຍ້ອນຢາກໄປເຮັດວຽກຫາເງີນສົ່ງທາງບ້ານຢາກໃຫ້ທາງບ້ານສະບາຍ ແຕ່ບໍ່ນືກບໍ່ຝັນວ່າຈະມາຈົບຊີວິດລົງແບບນີ້ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດດ້ວຍ