ທອງພັນຊັ່ງ-ຮັກສາພະຍາດຜິວໜັງ-ເປັນກາກດັບພິດໄຂ້

ວິທີແລະປະລິມານທີ່ໃຊ້ເຮັດຢາ:
– ເປັນຢາຫຼຸດຄວາມດັນ ໂດຍໃຊ້ທັງຕົ້ນ 1 ສ່ວນ ຜະສົມກັບນໍ້າ 10 ສ່ວນເຮັດເປັນນໍ້າຊາຊົງດື່ມ.
– ແກ້ພະຍາດວັນນະໂລກໄລຍະທໍາອິດ ໂດຍໃຊ້ກ້ານ ແລະ ໃບສົດປະມານ 30 ກຼາມ, ຖ້າແຫ້ງໃຊ້ພຽງ 15 ກຼາມ ນໍາມາຕົ້ນກັບນໍ້າຝົດປະມານ 10 ນາທີ ອາດຈະຕື່ມນໍ້າຕານເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫວານກໍ່ໄດ້ ແລ້ວກອງເອົານໍ້າດື່ມມື້ລະ 2-3 ເທື່ອ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດຫືດ, ພະຍາດເລືອດຈາງ, ພະຍາດມະເຮັງໃນເລືອດ, ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າ ບໍ່ຄວນຮັບປະທານສະໝຸນໄພຊະນິດນີ້.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ແລະປະໂຫຍດ:
– ນິຍົມໃຊ້ປູກເປັນໄມ້ປະດັບທົ່ວໄປ.
ສັບພະຄຸນ:
– ຮາກ: ຮັກສາພະຍາດມະເຮັງ, ພະຍາດຜິດໜັງ, ແກ້ເປັນກາກ, ດັບພິດໄຂ້, ແກ້ພິດງູ.
– ຕົ້ນ ຊ່ວຍບໍ່ລຸງຮ່າງກາຍ, ຮັກສາພະຍາດຜົມຫຼົ່ນ.

– ໃບ ຊ່ວຍແກ້ອາການອັກເສບ.
– ທັງຕົ້ນ ຊ່ວຍແກ້ອາການໄສ້ເລື່ອນ, ໄສ້ລາມ.
– ໃບ ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດໄຂຂໍ້ອັກເສບ.

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ: ຕົ້ນທອງພັນຊັ່ງຈັດເປັນໄມ້ຟຸ່ມຂະໜາດນ້ອຍ, ມີຄວາມສູງ 1-2 ມ, ກົກຂອງລໍາຕົ້ນເປັນໄມ້ເນື້ອແຂງ, ກິ່ງຂອງລໍາຕົ້ນເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ. ໃບເປັນໃບດ່ຽວມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່, ປາຍໃບ ແລະ ກົກໃບແຫຼມ, ຍາວ 4-6 ຊມ ແລະ ກວ້າງ 2-3 ຊມ,

ຂອບໃບລຽບ ຫຼື ເປັນຄື່ນເລັກນ້ອຍ, ໃບຈະອອກກົງກັນຂ້າມກັນເປັນຄູ່ໆ. ອອກດອກເປັນຊໍ່ຢູ່ງ່າມໃບ, ກີບດອກເປັນສີຂາວ, ກີບຮອງດອກມີ 5 ກີບ ແລະ ມີຂົນ, ກີບດອກຕິດກັນເປັນຫຼອດ, ປາຍແຍກເປັນ 2 ກີບ. ລັກສະນະໝາກເປັນຝັກ ແລະ ມີຂົນ, ພາຍໃນຝັກມີແກ່ນ 4 ແກ່ນ.