ຮູບໂສມລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ລົດໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງ

ລົດໄຟຟ້າ ຄວາມໄວສູງນີ້ ມີຄວາມໄວການແລ່ນທີ່ 160 ກມ/ຊມ, ແລະ ມີແຜນຈະຖືກສົ່ງມອບ ມາ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນກັນຍາ 2021, ຫຼື 3 ເດືອນ ກ່ອນມີການເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 02 ທັນວາ 2021. ນີ້ແມ່ນຮູບໂສມ ລົດໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງ ຮຸ່ນ CR200J ຊຶ່ງເປັນ Model ໃໝ່ຫຼ້າສຸດ, ເປີດໂຕ ໃນຕົ້ນປີ 2019 ຢູ່ ສປ ຈີນ ແລະ ຈະຖືກນໍາມາໃຊ້ ຢູ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວຈີນ ໃນປີ 2021.