ແມ່ປ້າຖືກໂຈນດືງກະເປົາເສື້ອຈົນຂາດຫົວຟາດລົງພື້ນ

ລະວັງເດີ່ ຖືກດຶງກະເປົາແຕ່ດຶງຖືກເສື້ອ ຈົນຂາດ ໜ້າຕະຫຼາດຂົວດິນ ຢູ່ຫນ້າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງເຖົ້າແກ່ທາງເຂົ້າຕະຫລາດຂົວດີນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ຍິງໃນພາບ ລາວຖືກດຶງກະເປົາແຕ່ດຶງຖືກເສື້ອລາວຈົນຂາດດີແຕ່ກະເປົາ ໂຈນມັນເອົາໄປບໍ່ໄດ້ແຕ່ເອື້ອຍລາວກະເຈັບຫລາຍເພາະຫົວຟາດລົງພື້ນ ສ່ວນຄົນຮ້າຍແມ່ນຂີ່ລົດຈັກຫນີໄປ ລະວັງເຕືອນສະຕິໂຈນມັນສວຍໂອກາດຕອນຝົນຕົກ ເພາະບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນປານໃດ ໂຈນໃສ່ຫມວກກັນນັອກໃສ່ເສື້ອກັນຝົນສີແດງ ບໍ່ຮູ້ວ່າຂີ່ລົດຈັກຍີ່ຫໍ້ຫຍັງປ້າຍທະບຽນລົດເລກຫຍັງ ວັນທີ 27-07-2020