ບ້ານເດັກອະນາຖາມີແລ້ວເດີ່ທີ່ຫຼວງພະບາງແຂວງອື່ນມີແລ້ວບໍ່??

ເຊີ່ງຂໍ້ຄວາມມີດັ່ງນີ້ ເງືອນໄຂທີ່ຈະຮັບຄື:
1.ເດັກທີ່ມີອາຍຸແລກເກີດ ຫາ 5 ປີ
2.ເປັນເດັກກ່ຳພ້າ, ກ່ຳພອຍ
3.ເປັນຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນແທ້
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 29143245 ຫລ້າ ທີ່ຫລວງພະບາງ

ສະບາຍດີທຸກຄົນ ດຽວນີ້ທາງເຮືອນລ້ຽງເດັກນ້ອຍກ່ຳພ້າ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາເດັກກ່ຳພ້າ ກ່ຳພອຍ ຫລື ເດັກນ້ອຍທຸກຈົນ ມາຮ່ຳຮຽນ ພ້ອມມີ່ທີ່ຢູ່ອາໃສໃຫ້ພ້ອມ ໂດຍທີ່ທາງພວກເຮົາ ຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດ

ເປັນຂ່າວທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ ຈາກ ຜູ່ໃຊ້ເຟສບຸກ “Laphasouk Saybounheuang” ທີ່ໄດ້ໂພດລົງເຟສ ລາວໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2019 ກັບ ການເປີດ ເຮືອລ້ຽງເດັກນ້ອຍ ກໍ່າພ້າກໍ່າພອຍ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດ ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍ ຄອບຄົວ ທຸກຍາກ ຫຼື ເດັກທີ່ຂາດພໍ່ ແລະ ແມ່.