ທຳນາຍ 12 ລາສີສົ່ງທ້າຍປີ 2019

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ) ເປັນຣາສີທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງທັງເລືອງງານ ແລະ ເລື່ອງການເງິນ, ຊ່ວງໄລຍະຕົ້ນປິຈະເໝື່ອຍຫຼາຍແຕ່ຈະດີຂຶ້ນ ດວງຊະຕາຍັງຂຶ້ນໆລົງໆບໍແນ່ນອນ ຖ້າຄິດຈະລົງທຶນກໍມີໂອກາດ, ແຕ່ກໍຕ້ອງລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ສ່ວນເລື່ອງຄວາມຮັກສຳລັບຄົນໂສດຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຍິງ ຫຼື ຊາຍທັງຄູ່ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີເລື່ອງນີ້.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ) ການເງິນຂອງທ່ານຈະດີຂຶ້ນກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາຣາສີນີ້ຈະເປັນຣາສີຄົນລວຍ 2020 ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ແຕ່ຫຼັງປີໃໝ່ (ຫຼັງສົງການ) ໄປແລ້ວຕ້ອງລະວັງຈະມີລາຍຈ່າຍເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສຸຂະພາບຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ຄົນໃກ້ຊິດຂອງທ່ານຈະເຈັບປ່ວຍ, ສ່ວນເລື່ອງຄວາມຮັກກໍບໍ່ດີບໍ່ຮ້າຍຢູ່ໃນເກນທຳມະດາ ໃຜທີ່ກຳລັງໂສດຢູ່ຈະພົບຮັກແບບບັງເອີນ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ) ເປັນຣາສີທີ່ອິດເໝື່ອຍຫຼາຍໃນປີ 2019 ແຕ່ເມື່ອກ້າວເຂົ້າປີ 2020 ດວງຈະພິກຜັນໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ, ມີໂອກາດກ້າວໜ້າກັບວຽກທີ່ເຮັດຢູ່, ໃຜທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ສັດຕູ ຄົນຄິດຮ້າຍກໍຈະອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງທ່ານ, ແລ້ວທ່ານກໍຈະໄດ້ເລີ່ມເຮັດສິ່ງໃໝ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ສ່ວນເລື່ອງຄວາມຮັກກໍຈະມີແຕ່ສິ່ງດີໆເຂົ້າມາ, ມີໂອກາດເຖິງຂັ້ນໄດ້ແຕ່ງດອງ ແລະ ເລື່ອງການເງິນຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແຕ່ທ່ານບໍ່ມີໂຊກເລື່ອງການສ່ຽງດວງ, ເງິນທີ່ໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ມາຈາກເຫື່ອແຮງຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ) ໃນປີ 2019 ເປັນຣາສີໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງພົບເຈີແຕ່ເລື່ອງປວດຫົວ, ຊີວິດພົບແຕ່ອຸປະສັກ ແຕ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2020 ຈະເປັນອີກໜຶ່ງຣາສີທີ່ມີດວງດາວດີໆເຂົ້າມາສົ່ງຜົນໃຫ້ເລື່ອງຂອງການງານມີຄວາມກ້າວໜ້າ ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນດວງເຮັງເລື່ອງການງານໃນປີ 2020 ນີ້, ວຽກງານຈະໝັ້ນຄົງ ແລະ ລົງຕົວ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ບ້ານໃໝ່, ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງໃນຊ່ວງກາງປີ ແລະ ທ້າຍປີທ່ານຈະມີເຫດໃຫ້ເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່.

ຣາສີພຶກ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ) ເປັນຣາສີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດວງໃນປີ 2020 ທີ່ສຸດໃນ 12 ຣາສີ ຈະເມື່ອຍພໍສົມຄວນ ເພາະຣາຫູເຂົ້າ ແລະ ດວງກໍບໍ່ເກື້ອໜູນ ແຕ່ຍັງໂຊກດີທີ່ເປັນຣາສີທີ່ມີຄວາມອົດທົນ, ຕ້ອງລະວັງການປ່ຽນແປງງານແບບກະທັນຫັນ, ລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ມີໂອກາດເຈັບປ່ວຍ ແລະ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງຄວາມຮັກໃນຊ່ວງເຄິ່ງປີຫຼັງອາດມີບັນຫາກັບຄົນຮັກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຢ່າເຂົ້າໄປຍຸ້ງກັບທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍ ເພາະທ່ານອາດຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ) ເປັນຣາສີໜຶ່ງທີ່ດວງເຮັງຂອງປີ 2020 ຫຼັງພົບກັບເລື່ອງໜັກໆ ແລະ ພາລະຫຼາຍຢ່າງໃນປີ 2019 ແຕ່ໃນປີ 2020 ນີ້ຈະມີດວງ ດາວເຂົ້າມາຊ່ວຍໃຫ້ຈັງຫວະຂອງງານ ແລະ ອຸປະສັກໝົດໄປ, ບັນຫາຕ່າງໆຈະຄ່ອຍໆໝົດໄປ, ດາວເສົາ ແລະ ຣາຫູກໍຈະເຄື່ອນຕົວອອກຈາກເຈົ້າຊະຕາແຕ່ຈະບໍ່ດີຕະຫຼອດໝົດປີ ມີບາງຊ່ວງຈະດີມີບາງຊ່ວງຈະສະດຸດ, ສ່ວນເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກຄົນບໍດີຈະອອກໄປຈາກຊີວິດ, ສຸຂະພາບຈະດີຂຶ້ນ, ເລື່ອງຂອງເງິນຈະມີເກນເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ) ໃນປີ 2020 ນີ້ອາດມີເລື່ອງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບງານເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈ ເພາະມີອຸປະສັກ ແລະ ບັນຫາລໍຖ້າຢູ່, ດວງຂອງທ່ານຈະມີການປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສົງການໄປແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ ແຕ່ຈະເມື່ອຍຫຼາຍສົມຄວນ ແລະ ກໍມີຄວາມສຳເລັດຕາມມາ, ບໍ່ວ່າຈະເຮັດຫຍັງທ່ານກໍຕ້ອງໃຈເຢັນໆໄວ້. ສ່ວນເລື່ອງເງິນໃຫ້ທ່ານລະວັງການສໍ້ໂກງ, ຄົນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານເອກະສານ ຫຼື ບັນຊີການເງິນໃຫ້ເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ) ເປັນອີກຣາສີທີ່ມີດວງໂດດເດັ່ນທາງການງານໃນຊ່ວງກາງປີ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມພໍດີ ຫຼັງຈາກສົງການໄປທ່ານອາດມີສັດຕູ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະພົບກັບບັນຫາຕິດຂັດ, ບໍ່ຄວນເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງໜ້າເພາະຖ້າຫາກທ່ານເຮັດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຈະດີທີ່ສຸດ, ບັນຫາທຸກຢ່າງຈະຜ່ານໄປໄດ້ໃນປີ 2020 ແລະ ຈະມີຂ່າວດີເລື່ອງການມີສະມາຊິກໃໝ່ໃນຄອບຄົວ, ອາດມີເລື່ອງຂອງການແຕ່ງດອງ ຫຼື ການມີລູກ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ) ດວງຈະປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ, ວຽກງານຈະວຸ້ນວາຍໜ້ອຍລົງ ຫາກທ່ານຄິດຈະລົງທຶນກໍຈະມີຕົວຊ່ວຍ, ດວງຂອງທ່ານເໝາະກັບການເຮັດທຸລະກິດ, ການເງິນມີໂອກາດດີຂຶ້ນບໍ່ເຖິງຂັ້ນລວຍແຕ່ກໍດີກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ, ມີລາຍຮັບໝູນວຽນ. ສ່ວນເລື່ອງຄວາມຮັກກໍຈະໂຊກດີ ຊຶ່ງທ່ານໃດທີ່ແຕ່ງດອງແລ້ວ ແລະ ຢາກມີລູກກໍຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ) ເປັນຣາສີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີເຂົ້າມາ, ເປັນປີແຫ່ງການສານຕໍ່ເລື່ອງທີ່ຄິດໄວ້ໃນປີ 2019 ແລະ ໃນປີ 2020 ທ່ານຈະໄດ້ລົງມືເຮັດ ແລະ ເປັນອີກໜຶ່ງຣາສີທີ່ບໍ່ມີດວງດາວຮ້າຍໆເຂົ້າມາ ແຕ່ກໍຕ້ອງລະວັງເລື່ອງການງານເພາະຈະມີບັນຫາ ເນື່ອງຈາກດວງຂອງທ່ານຈະໄປຂັດແຍ່ງກັບດວງຂອງຫຸ້ນສ່ວນແຕ່ກໍຍັງໂຊກດີເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເລື່ອງຄວາມຮັກ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ) ເປັນຣາສີທີ່ດວງແຮງສົມຄວນ ການເງິນຈະດີຂຶ້ນຈະຮັບຊັບໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຖືວ່າເປັນດວງຄົນລວຍ 2020 ລວຍທັງເງິນ ແລະ ລວຍທັງໂຊກ, ລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດມີໂອກາດໄດ້ຜົນຕອບແທນດີແນ່ນອນ ແຕ່ຕ້ອງເປັນທຸລະກິດທີ່ບໍຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງບໍ່ດີ ຫຼື ສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ເພາະອາດຈະເຖິງຂັ້ນຖືກຮ້ອງຟ້ອງເກີດຄະດີຄວາມ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງສິ່ງບໍ່ດີທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ສ່ວນເລື່ອງຄວາມຮັກແມ່ນບໍ່ດີປານໃດເພາະອາດຈະເກີດບັນຫາກັບຄົນຮັບ ຫຼື ຄົນໃກ້ຊິດ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ) ເປັນອີກໜຶ່ງຣາສີທີ່ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນດວງຄົນລວຍ 2020, ຈະມີຂ່າວດີເລື່ອງການເງິນຕະຫຼອດໝົດປີ, ວຽກທີ່ເຮັດກໍຈະສ້າງໂອ ກາດໃຫ້ໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່, ຈະມີລາຍຈ່າຍແຕ່ຈະເປັນລາຍຈ່າຍສຳລັບການປຸກສ້າງ ທັງນີ້ກໍຕ້ອງຂຶ້ນກັບຄວາມສະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ແລະ ອົດທົນຂອງທ່ານເປັນຫຼັກ. ສ່ວນເລື່ອງຄວາມຮັກກໍມີການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີໃຜທີ່ຍັງໂສດ ແລະ ຢາກແຕ່ງດອງກໍຈະມີໂອກາດ ຫຼື ມີຂ່າວດີ, ສ່ວນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບກໍຈະດີຂຶ້ນກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ.

ກຽມນັບຖອຍຫຼັງສົ່ງທ້າຍປີ 2019 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2020 ທີ່ກຳລັງຈະວຽນມາເຖິງ ໃນປີໜ້າຣາສີໃດຈະເຮັງສຸດໆ ແລະ ຣາສີໃດຕ້ອງລະວັງ?? ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການງານ, ການເງິນ ຄວາມຮັກ, ສຸຂະພາບ ສາມາດກວດເຊັກດວງຊະຕາຂອງທ່ານທັງ 12 ຣາສີໄດ້ທີ່ນີ້ເລີຍ.