ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຂອງລົດກູ້ໄພ

ຈາກກໍລະນີ ທາງສາທາລະນະສຸກເມືອງວັງວຽງອອກແຈ້ງການ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈ່າຍຄ່າຂຶ້ນທາງດ່ວນ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນມາວ່າ ແຈ້ງການນີ້ແມ່ນເປັນການແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໂດຍສະເພາະຄົນເຈັບທີ່ຮັກສາຕົວຢູ່ສາທາລະນະເມືອງວັງວຽງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຂອດບໍລິການຂອງສາທາເອງ ໃຫ້ຄົນເຈັບ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຂອດບໍລິການຂອງສາທາ ຊຶ່ງເປັນຄ່າທາງດ່ວນ

ເນື່ອງຈາກການຂຶ້ນທາງດ່ວນໃນໄລຍະອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທາງສາທາໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຂຶ້ນທາງດ່ວນ ເຮັດໃຫ້ທາງສາທາຕ້ອງໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນຂອດນີ້ຫຼາຍຖ້ຽວຊຶ່ງລວມເປັນເງິນແລ້ວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເມື່ອທາງສາທາໄປຂໍນະໂຍບາຍກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍ່ມີນະໂຍບາຍໃນຈຸດນີ້ ເຮັດໃຫ້ຕົກເປັນພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທາສາທາລະນະສຸກເມືອງວັງວຽງ ໃນແຈ້ງການນີ້ແມ່ນເພື່ອລະບຸວ່າ ຫາກຄົນເຈັບມີຄວາມຈຳເປັນ

ຫຼື ຕ້ອງການໄປປິ່ນປົວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍນ້ຳໃຊ້ເສັ້ນທາງດ່ວນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຂຶ້ນທາງດ່ວນ (ໂດຍລະບຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນມາດຕາ 1 ແລະ 2) ຫາກກໍລະນີຄົນເຈັບບໍ່ປະສົງນຳໃຊ້ທາງດ່ວນຫຼື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ ກໍ່ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 13 ເໜືອ (ທາງເກົ່າ) ເນື່ອງຈາກການນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງດ່ວນຍັງບໍ່ອອກນະໂຍບາຍໃນຈຸດນີ້ ແລະ ການຊຳລະຄ່າທາງດ່ວນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຂອດບໍລິການຂອງສາທາລະນະສຸກເມືອງວັງວຽງຈຶ່ງຕົກເປັນຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈຸດນີ້

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼາຍຄົນອາດສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງລາຄາທາງດ່ວນຈຶ່ງຕ່າງກັນເຮົາມາຟັງຄໍາຊີ້ແຈງຈາກຫົວໜ້າເກັບເງິນທາງດ່ວນ ເຮົາມາເບິ່ງມາດຕະຖານການຄິດໄລ່ນໍ້າໜັກເກັບຄ່າຜ່ານທາງສໍາລັບລົດແຕ່ລະປະເພດຊຶ່ງມີຕົວຢ່າງການຄ່າຄິດໄລ່ຄ່າຜ່ານທາງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(ສົມມຸດ) ລົດເກງ ແລະ ລົດກະບະແລ່ນແຕ່ວຽງຈັນ ຫາ ວັງວຽງ.ລົດບັນທຸກປະເພດ1 : ນໍ້າໜັກບໍ່ເກີນ 2T ຄິດໄລ່ລາຄາແມ່ນ 600ກີບ/ກມ ຄູນຕາມໄລຍະທາງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ 110ກມຄູນ 600ກີບ = 66,000 ກີບ

ລົດບັນທຸກປະເພດ2 : ນໍ້າໜັກ 2T ຫາ 5T ຄິດໄລ່ລາຄາແມ່ນ 1000ກີບ/ກມ ຄູນຕາມໄລຍະທາງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ 110ກມຄູນ 1000ກີບ = 110,000 ກີບ

ລົດບັນທຸກປະເພດ3 : ນໍ້າໜັກ 5T ຫາ 10T ຄິດໄລ່ລາຄາແມ່ນ 1400ກີບ/ກມ ຄູນຕາມໄລຍະທາງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ 110ກມຄູນ 1400ກີບ = 154,000 ກີບ

ລົດບັນທຸກປະເພດ4 : ນໍ້າໜັກ 10T ຫາ 15T ຄິດໄລ່ລາຄາແມ່ນ 2000ກີບ/ກມ ຄູນຕາມໄລຍະທາງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ 110ກມຄູນ 2000ກີບ = 220,000 ກີບ

ການຄິດໄລ່ໂດຍລວມ ອາດມີການຄາດເຄື່ອນທາງຕົວເລກ ລະບົບການຄິດໄລ່ຄ່າຜ່ານທາງ ແລະ ການແບ່ງປະເພດລົດໂດຍສານ ລົດປະເພດ1 : 7 ບ່ອນນັ່ງລົງມາ ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຄາ 600ກີບ/ກມ , ລົດປະເພດ2 : 8 ຫານ 9 ບ່ອນນັ່ງ ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຄາ 1000ກີບ/ກມ

ລົດປະເພດ3 : 20 ຫາ 39 ບ່ອນນັ່ງ ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຄາ 1400ກີບ/ກມ , ລົດປະເພດ4 : 40 ບ່ອນນັ່ງຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຄາ 2000ກີບ/ກມ ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ,

ສະບັບເລກທີ 13848/ຍທຂ, ລົງວັນທີ26 ກັນຍາ2013 ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ລົດບັນທຸກສາມາດບັນທຸກໄດ້ສູງສຸດ, ນໍາເອົານໍ້າໜັກທັງໝົດຂອງເພົາລົດ ແລະ ນໍ້າໜັກຂອງລົດ, ນໍາເອົາທັງສອງຢ່າງນີ້ເປັນມາດຕະຖານໃນການຕັດສິນ