ຊາຍພິການຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍບໍ່ມີໃຜເບີ່ງແຍງວອນສັງຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານໃດຢາກຊ່ວຍເຫລືອເອົາບຸນກະລຸນາຕິດຕໍ່ ນີ້ແມ່ນເບີນາຍບ້ານໆຫ້ວຍໂຄ້ງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ: 020 55639450 ຊ່ວຍແຊຮເອົາບຸນແດ່ເດີພີ່ນ້ອງ ວອນສັງຄົມຊ່ວຍເຫລືອ:

ຊາຍພິການຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍບໍ່ມີໃຜເບີ່ງແຍງ ຕອນນີ້ບໍ່ສະບາຍແຮງຮາກອອກເລືອດໄດ້ 2-3 ມື້ ແລ້ວ ບໍ່ມີໃຜພາລາວໄປໂຮງຫມໍ ຊາຍເປ້ຍລ່ອຍອາໄສຢູ່ຕູບນ້ອຍຄົນດຽວໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ

ປັດຈຸບັນຜູ້ກ່ຽວເວົ້າຈົນບໍ່ອອກສຽງແລ້ວ ກິນເຂົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ ພື້ນເຮືອນກໍ່ມີແຕ່ເລືອດຈົນແຫ້ງດຳ ທີ່ຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍໂຄ້ງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 29/1/2020