ຜ້າອັດປາກທຳມະດາສາມາດປ້ອງກັນໄວຣັດໂຄໂລນາໄດ້

ການທີ່ເຮົາໃສ່ຜ້າອັດປາກແບບທຳມະດາແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດກັນໄດ້ 100% ແລະ ເວລາໃສ່ຄວນເອົາເນື້ອຜ້າທີ່ເປັນສີອອກນອກ, ເອົາສີຂາວເຂົ້າໃນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ດີຂຶ້ນ,

ພ້ອມນີ້ເຮົາຄວນປ້ອງກັນຕົນເອງໄວ້ໂດຍລ້າງມືໃສ່ສະບູ ຫລື ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກເວລາອອກໄປຂ້າງນອກ ຫລື ຢູ່ບ່ອນຊຸ່ມຊົນແອອັດທຸກໆຄັ້ງ. ສະນັ້ນ, ຫລາຍຄົນສົງໄສວ່າການໃສ່ຜ້າອັດປາກແບບທຳມະດາທີ່ມີຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫລາດທົ່ວໄປ

ຈະສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (Novel Corona Virus-nCOV) ໄດ້ຫລືບໍ່?? ແລະຕ້ອງໃສ່ແບບໃດຈຶ່ງຈະຖືກວິທີແລະສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.

ທ່ານກໍ່ໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າວິທີການເປັນແນວໃດແລ້ວຕາມຂ້າງຕົ້ນໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ແລ້ວຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຮັກສາສຸຂະພາບແນ່ເດີ້ເພື່ອຫ່າງໄກຈາກໄຂ້ຫວັດຕ່າງໆ