ສາວນ້ອຍນັກສູ້ຊີວິດ

ພານິວັນ ລັດຕະນະໂກສົນ ເລິ່ມຕົ້ນຈາກສູນໃນການລິເລີ່ມທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ 3 ປີຜ່ານມາ ໂດຍ ພານິວັນ ມີຕົ້ນທຶນຊິວິດຄ້າຍໆກັບຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ມີຄວາມຝັນ, ຄວາມຫວັງ, ຄວາມຕັ້ງໃຈ ,ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ເປົ້າໝາຍຊີວິດ ເພື່ອມຸ້ງຫວັງໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວດີຂື້ນໃນອະນາຄົດ. ການເລີ່ມຕົ້ນເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງລາວ ຈົນກາຍເປັນປະສົບການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາວນ້ອຍຄົນນີ້ຮຽນຮູ້ວິທີ, ເຕັກນິກ, ຊ່ອງທາງ,​ ກົນລະຍຸດການເຮັດການຕະຫຼາດ

ແລະ ເລີ່ມຄິດການໃຫຍ່ ດ້ວຍການຍ່າງໄປຖາມຊັບທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 15 ລ້ານບາດ ທັງທີ່ໃນມືມີເງິນພຽງແຕ່ ເງິນໝື່ນບາດ ເທົ່ານັ້ນ. ຈາກເດັກນ້ອຍອາຍຸພຽງ 33 ປີ ພານິວັນ ລັດຕະນະໂກສົນ ເລີ່ມທຸລະກິດຈາກສູນຕໍ່ກາຍເປັນໜື່ງ ຈາກໜື່ງກາຍເປັນສອງ ດ້ວຍສອງມືຂອງຕົນຈົນສາມາດກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບໃນນາມ ບໍລິສັດ ຊັບມະຫາໄຊ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ໄດ້ສໍາເລັດ ພ້ອມສາມາດຕໍ່ຍອດທຸລະກິດດ້ວຍການບໍລິຫານ-ຈັກການໂຄງການດີນຈັດສັດ

ແລະ ອະສັງຫາອື່ນໆເຖິງ 11 ໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຮຽນຮູ້ , ປັບຕົວ,​ປັບປຸງ, ປັບປ່ຽນ ແລະ ປັບໃຊ້ ເຄື່ອງມືໃນຍຸກ 4.0 ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດ Leverage ຈາກນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບສູ່ການເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງຫານອະສັງຫາລິມະຊັບ. ຈາກເດັກນ້ອຍມີເງິນໝື່ນບາດ ໄປຖາມຊື້ດິນ 15 ລ້ານບາດ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນພິຜັນຈາກການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບມືອາຊີບ ຂອງ ພານິວັນ ລັດຕະນະໂກສົນ