ກຽມເດີນເຄື່ອງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມພ້ອມຜະລິດກະແສໄຟຟ້າອອກສູ່ສັງຄົມ

ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ຫົວໜ້າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໄດ້ພ້ອມກັນສໍາຫຼວດຄືນຄວາມພ້ອມໃນການກັກເກັບນໍ້າເຂົ້າອ່າງ, ເຊິ່ງຜ່ານມາ ກໍໄດ້ມີການກວດກາທາງວຽກງານເຕັກນິກຕາມຂັ້ນຕອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2020 ຜ່ານມານີ້,

ທາງຄະນະກຳມະການກວດກາເຕັກນິກຂັ້ນແຂວງ ແຂວງເຊກອງໄດ້ລົງມາຕິດຕາມ, ກວດກາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານເຕັກຂອງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ; ເຊິ່ງມາຮອດຈຸບັນນີ້ ມີຄວາມພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະກັກເກັບນໍ້າ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ. ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມ

ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານລະວີລໍາພັນ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ, ປະກອບມີ 4 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ຄື: ວຽກກໍ່ສ້າງ, ວຽກໄຟຟ້າ-ກົນຈັກ, ວຽກສາຍສົ່ງ ແລະ ວຽກສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍໂຄງການນີ້ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 15 ເມກາວັດ, ປະກອບມີໜ່ວຍປັ່ນໄຟ 02 ໜ່ວຍ ແລະ ຈະສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 68,31 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ