ງົວນອນຢູ່ກາງທາງລົດຂີ່ມາຕຳງົວຕາຍກາງທາງດ່ວນ

ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳງົວຢູ່ທາງດ່ວນຢ່າງແຮງເຮັດໃຫ້ລົດເປເພ່ເສຍຫາຍຫນັກຈົນບໍ່ສາມາດຂັບຕໍ່ໄດ້ ສ່ວນງົວແມ່ນຕາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງໄດ້ຈຶ່ງໄດ້ນຳມາກັບລົດລາກເພືີອມາເຮັດບົດບັນບັນທຶກ, ລົດຕຳງົວຢູ່ທາງດ່ວນ ຂຶ້ນລົດລາກທັງລົດທັງງົວ ວັນທີ 28/12/2020 ເວລາປະມານ 3 ໂມງກາງຄືນ ເຫດງົວນອນຢູ່ກາງທາງລົດຂີ່ມາດ້ວຍຄວາມໄວຕຳໂຕງົວຢ່າງແຮງເປັນເຫດໃຫ້ລົດເສຍຫາຍແລະງົວເສຍຊີວິດ