ປະກາດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວກັບບ້ານດ່ວນ

ນ ປັດທະມາ ສະຫວັດ (ແມັມ) ເກີດວັນທີ 23/3/2003 ອາຍຸ 16 ປີ ບ.ໂນນສະຫວ່າງ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນ ໄດ້ອອກຈາກບ້ານ ແຕ່ 23:00 ຂອງວັນທີ 25/01/2020 ໄດ້ 5 ມື້ແລ້ວ ປັດຈຸບັນຜູ້ກ່ຽວຂາດການຕິດຕໍ່ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວກັບບ້ານດ່ວນ ຜູ້ປົກຄອງເປັນຫ່ວງຫລາຍ ຜູ້ປົກຄອງ ນ. ຕຸ້ມຄຳ ເບີ 020 58629655 / 020 55662593